Calibrachoa – Aloha White

Zu verfühgung KW : 15-26
Kisten pro CC
Anzahl pro Kiste : 12
Kisten pro Lage : 4
Kisten pro CC : 32