bygrowers A/S

growing passion

Produktkatalog

I bestræbelse på at hjælpe vores mange kunder med at sælge vores mange kvalitetsprodukter laver vi et produktkatalog med fotos og relevante data over vores færdigprodukter. Kataloget kan frit dowloades som en PDF

Katalog – Småplanter

Vi har tidligere kun været kendt for produktion af færdigprodukter, men blev med virkning fra 1. januar 2020 også leverandør af småplanter. Vi laver derfor også et katalog med fotos og relevante data over vores småplanter, som frit kan downloades som en PDF.